Åbningstider og lukkedage

Dagplejen i Lejre Kommune opererer med 6 forskellige åbningstider, som nye forældre kan ønske, når børn søger om plads i dagplejen.

Åbningstider og faste lukkedage

Åbningstider:
Dagplejerne arbejder 48 timer om ugen. De har åbent i tidsrummet 6.15 – 17.15. Du kan gå ind på den enkelte dagplejer, for at se deres nuværende åbningstid.

Dagplejerens åbningstid kan ændres efter behov. Dog med hensyn til de børn der i forvejen er tilmeldt hos dagplejeren.
Det er vigtigt at du/I skriver jeres åbningsbehov når du/I skriver jeres barn op til dagpleje.

Faste lukkedage i Dagplejen 2020

  • 6., 7. og 8. april (de tre dage før påske)
  • 21. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • 21. september (Pædagogisk kursus for hele dagplejen)
  • 24. december samt dagene mellem jul og nytår 28.-30. december

De faste lukkedage er godkendt af Udvalget for Børn og Ungdom.

Hvis du har brug for pasning på lukkedagene. Skal du henvende dig til dagplejens leder Sonja Dreesen på sodr@lejre.dk og tilkendegive, at du har brug for nødpasning, senest 3 måneder før lukkedagene finder sted. 

På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes hvilke dagplejer der holder åbent. Forældrene får besked om hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før. 

Der etableres nødpasning i fornødent omfang, dog ikke Grundlovsdag 5. juni og 24. december.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk