Åbningstider og faste lukkedage

Åbningstider:
Dagplejerne arbejder 48 timer om ugen. De har åbent i tidsrummet 6.15 – 17.15. Du kan gå ind på den enkelte dagplejer, for at se deres nuværende åbningstid.

Dagplejerens åbningstid kan ændres. Det kan ske, hvis der skal et nyt barn ind hos dagplejeren, eller en forældre pludselig får andet åbningstids behov. Der bliver dog altid taget hensyn til de børn der allerede er indmeldt hos dagplejeren.
Når du skriver dit barn op til dagpleje, skal du skrive dit åbningstids behov.

Lukkedage til jul 2017

  •  22 + 27-29. december (1 dag før jul og dagene mellem jul og nytår)

Faste lukkedag i Dagplejen i 2018

  •  2. januar 2018
  •  26 – 28 marts (de tre dage før påske)
  •  11. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  •  5. juni Grundlovsdag
  •  17. september (Pædagogisk kursusdag for hele dagplejen)
  •  24. december samt dagene mellem jul og nytår 27.-28.- 31. december

De faste lukkedage er godkendt af Udvalget for Børn og Ungdom.

Hvis du har brug for pasning på lukkedagene. Skal du henvende dig til dagplejens leder Marianne Løjesbjerg på malo@lejre.dk og tilkendegive, at du har brug for nødpasning, senest 3 måneder før lukkedagene finder sted. 

På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes hvilke dagplejer der holder åbent. Forældrene får besked om hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før. 

Der tilbydes ikke nødpasning d. 5/6 og 24/12.