Regler for nødpasning

Forældre skal - senest 3 måneder før lukkedagene finder sted - tilmelde deres barn til nødpasning på dagplejekontoret, hvis de har behov for det. Der tilbydes ikke nødpasning den 5/6 og 24/12. På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes hvilke dagplejere, der holder åbent. Forældrene får besked om, hvor der holdes åbent for nødpasning, senest 1 måned før lukkedagene holdes.