Aflevering og afhentning

Aflevering:


Når du aflevere dit barn om morgenen, er det vigtigt at få sagt farvel til barnet. Det er meget forskelligt hvordan dette skal foregå. Nogle børn kan bedst lide at du går med ind på legeværelset, andre har det bedst med at afleveringen foregår hurtigt. Tal med din dagplejer om, hvordan afleveringen skal foregå, så det passer til dit barn.

Hvis ikke andet er aftalt, vil vi gerne have, at du aflevere dit barn senest kl. 9.00, så børn og dagplejer kan komme i gang med dagens aktiviteter

Afhentning:


Når du henter dit barn, skal du/I være ude af dagplejerens dør til lukketid.
Dagplejeren har da fri og nogle skal selv nå at hente børn, andre har aftaler efter arbejdstid.

Dagplejeren må kun udlevere dit barn til jer forældre. Hvis andre skal hente barnet, skal du/I som forældre, have aftalt dette med dagplejeren.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk