Kørsel og transport

Private biler

Nærområdet ved dagplejehjemmene prioriteres højt. Børnene skal i nærmiljøet have deres ugentlige gange, hvor der skal være tid til at de kan udvikle, undersøge og få en forståelse af egen og andres identitet.
Derfor er det hjemmet og nærmiljøet, der prioriteres højt i dagplejealderen.

Kørsel i private biler med dagplejebørn er ikke tilladt. Ved særlige situationer kan der ved drøftelse mellem dagplejer og pædagog - gives tilladelse.
Transport af børn i private biler i dagplejen kræver forældretilladelse.

Cykel

Hvis man som dagplejer vil transportere børn/barnet med cykel, kræver det en aftale med pædagogen.
Transport af børn med cykel i dagplejen kræver forældretilladelse, denne tilladelse gives ved præsentationsbesøget. Derudover kræver det at stol og hjelm er godkendt og at hvis det er en anhænger eller lign. skal disse være godkendt til kørsel med små børn.

Vi har i nogle byer, ladcykler, hvor dagplejerne cykler med 4 børn. Det er en rigtig dejlig oplevelse for børnene og dagplejer.

Offentlige transportmidler

Transport med offentlige busser kræver ikke forældretilladelse.

Turistbusser

Når vi skal på større ture i dagplejen lejer vi busser med hofteseler. Det kræver forældretilladelse, når børn skal transporteres i lejede busser.
Når et barn er under 3 år siger lovgivningen, at det er i orden at køre i bus uden sele. Hvis der er sikkerhedsudstyr i busserne skal dette bruges.
Vi lejer selvfølgelig altid gode busser med hofteseler i Dagplejen.