Kørsel og transport

Private biler

Kørsel i private biler med dagplejebørn er ikke tilladt. Ved særlige situationer kan der dog gives tilladelse.
Transport af børn i private biler i dagplejen kræver forældretilladelse.

Cykel

Hvis man som dagplejer vil transportere børn/barnet med cykel, kræver det en forældretilladelse denne tilladelse gives ved præsentationsbesøget.
Derudover kræver det at stol og hjelm er godkendt og at hvis det er en anhænger eller lign. skal disse være godkendt til kørsel med små børn.

Vi har i nogle byer, ladcykler, hvor dagplejerne cykler med 4 børn. Det er en rigtig dejlig oplevelse for børnene og dagplejer.

Offentlige transportmidler

Transport med offentlige busser kræver ikke forældretilladelse.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk