Private biler

Kørsel i private biler med dagplejebørn er ikke tilladt. Ved særlige situationer kan der dog gives tilladelse.
Transport af børn i private biler i dagplejen kræver forældretilladelse.