Private biler

Nærområdet ved dagplejehjemmene prioriteres højt. Børnene skal i nærmiljøet have deres ugentlige gange, hvor der skal være tid til at de kan udvikle, undersøge og få en forståelse af egen og andres identitet.
Derfor er det hjemmet og nærmiljøet, der prioriteres højt i dagplejealderen.

Kørsel i private biler med dagplejebørn er ikke tilladt. Ved særlige situationer kan der ved drøftelse mellem dagplejer og pædagog - gives tilladelse.
Transport af børn i private biler i dagplejen kræver forældretilladelse.