Private biler

Kørsel i private biler med dagplejebørn er ikke tilladt. Ved særlige situationer kan der dog gives tilladelse.
Transport af børn i private biler i dagplejen kræver forældretilladelse.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk