Specielle hensyn

Forældre kan, af kulturelle årsager eller på grund af diæter eller allergi, ønske at deres barn fritages for bestemte typer af mad, og dette ønske respekteres selvfølgelig. Hvis det er en hel madgruppe f.eks. mælkeprodukter, gluten eller kød, skal det ske i samråd med læge eller sundhedsplejerske, og så skal alternativt mad medbringes i Dagplejen.
Forældre kan i en periode på 1 - 2 uger ønske barnet fritaget for f.eks. mælk på grund af mistanke om allergi.