Overgang til børnehave

Senest en måned før dit barn skal i børnehave, får du et tilbud fra pladsanvisningen om børnehave.
Dagplejerne har samarbejde med børnehaverne og vil tage barnet med på besøg i den børnehave, barnet skal starte i. Dette for at lette overgangen fra dagpleje til børnehave.

Vi vil i den forbindelse bede jer underskrive en samtykkeerklæring til samarbejde dagpleje og børnehave imellem.

Det er dit ansvar som forældre, at samarbejde med børnehavens personale, om at give barnet en god start i børnehaven.

.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk