Overgang til børnehave

Senest måneden før dit barn skal i børnehave, får du et tilbud fra pladsanvisningen om børnehave.
Dagplejerne har samarbejde med børnehaverne og vil tage barnet med på besøg i den børnehave, barnet skal starte i. Dette for at lette overgangen fra dagpleje til børnehave.

Vi vil i den forbindelse bede jer underskrive en samtykkeerklæring til samarbejde dagpleje og børnehave imellem.

Det er dog altid dit ansvar som forældre, at samarbejde med børnehavens personale, om at give barnet en god start i børnehaven.

Udskriv samtykkeerklæring her »

.