Rygning

Må der ryges i dagplejen?

I dagplejen passer vi børn i et røgfrit miljø.

I dagplejens åbningstider må der ikke ryges i dagplejerens hjem.
Børnenes lege- og opholdsrum skal være røgfrit hele døgnet.

Udenfor åbningstiden, må dagplejere ryge i hjemmet, dog aldrig i de rum, hvor børnene opholder sig.

Legestuerne er helt røgfrie.

Hos dagplejere der er ansat efter 2007, er der rygeforbud.