Sygdom hos barnet

Sygdom

Hvis dit barn er syg må det ikke komme i dagplejen. Har dit barn en smitsom sygdom må det først komme i dagplejen, når det ikke smitter længere. Vi anbefaler, at du læser mere om dette i

Socialstyrelsens pjece "Smitsomme sygdomme hos Børn".

Dit barn kan være i dagplejen når:

Barnet kan følge den daglige rytme.
Deltage i de sædvanlige aktiviteter både ude og inde.

Hvis dit barn bliver sygt, når det er i dagplejen, er det dagplejerens ret og pligt at sende det hjem. Dagplejeren ringer kun hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt, at du har en åben og ærlig kommunikation med din dagplejer omkring dit barns sygdom. Husk også at oplyse din dagplejer, hvis du skifter tlf. nr.. Det er din pligt at vi i dagplejen har jeres rigtige tlf. nr..

Der gives normalt ikke medicin i dagplejen. Dog er livsvigtig medicin en undtagelse. Her skal proceduren omkring medicingivning være nøje beskrevet af lægen. Dagplejeren skal instrueres nøje i hvordan, hvor meget og hvornår. 

Dit barn skal altid raskmeldes senest dagen før det vender tilbage efter en sygemelding. Dette er nødvendigt, da vi ellers kan have bruge dit barns plads til et gæstebarn.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk