Sygdom hos barnet

Sygdom

Hvis dit barn er syg må det ikke komme i dagplejen. Har dit barn en smitsom sygdom må det først komme i dagplejen, når det ikke smitter længere. Vi anbefaler, at du læser mere om dette i

Socialstyrelsens pjece "Smitsomme sygdomme hos Børn".


Når du vurderer, om dit barn er rask, skal du se på barnets almene tilstand. Som udgangspunkt tager vi ikke temperatur på børnene i dagplejen. Dit barn kan være i dagplejen, når det kan følge den daglige rytme og deltage i de sædvanlige aktiviteter i dagplejen, både ude og inde.

Hvis et barn kommer i dagpleje uden at være helt rask, kan det smitte andre børn, og kan også - på grund af nedsat modstandskraft - meget nemt pådrage sig en anden sygdom. Det kan være svært, at give barnet en feberfri dag hjemme, men i det lange løb giver det færre sygedage.

Hvis dit barn bliver sygt, når det er i dagplejen, er det dagplejerens ret og pligt at sende det hjem. Dagplejeren ringer kun hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt, at du har en åben og ærlig kommunikation med din dagplejer omkring dit barns sygdom. Husk også at oplyse din dagplejer, hvis du skifter tlf. nr.. Det er din pligt at vi i dagplejen har jeres rigtige tlf. nr..

Der gives normalt ikke medicin i dagplejen. Har dit barn har brug for livsvigtigt medicin, kan du selvfølgelig aftale med dagplejeren, at der gives medicin. Men det er vigtigt, at proceduren omkring medicingivning er nøje beskrevet af læge, og at du instruerer dagplejeren i hvordan, hvor meget og hvornår.

Når dit barn har været syg, skal du inden du afleverer dit barn i dagplejen igen, huske at fortælle din dagplejer at barnet kommer igen. Meget gerne dagen før, da du ellers kan være uheldig at dagplejeren er optaget af gæste børn.