Tavshedspligt og forsikring

Tavshedspligt

Dagplejens personale er alle pålagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der kan komme til deres kendskab om børn og familier.
Tavshedspligten er også gældende efter ansættelsens ophør.

Forsikringer

Det anbefales, at der er tegnet en ansvars- og ulykkeforsikring for dit barn, da barnet kan gøres personligt erstatningsansvarlig ved person- eller tingskade i dagplejen, hvis barnet har handlet uagtsomt eller forsætligt.