Tavshedspligt og forsikring

Tavshedspligt

Dagplejens personale er alle pålagt tavshedspligt. Dette er med familiemæssige, personlige og følsomme oplysninger, på børnene og deres familie.
Tavshedspligten er også gældende efter ansættelsens ophør.

Forsikringer

Det anbefales, at der er tegnet en ansvars- og ulykkeforsikring for dit barn, da dagplejeren ikke længere lovmæssigt kan tegne  en sådan forsikring.