Dagligdagen i dagplejen

Hvordan bliver dit barns dagligdag i dagplejen?

Det er den enkelte dagplejer, der selv planlægger og tilrettelægger hverdagen ud fra den børnegruppe, som han/hun har. Aktiviteterne dagen igennem er præget af at det er et hjem dit barn er i. Dit barn oplever at være en del af en helhed, hvor dit barn er med til at bidrage til at få hverdagen til at fungere. Der er tid til, at dit barn på dets præmisser inddrages i de daglige gøremål, så som tilberedning af maden, dække bord, vaske op, støvsuge og hvad der ellers er relevant at deltage i for 0-3 årige børn.

Der bliver leget, sunget og læst i bøger. Haven bliver flittigt brugt, i det hele taget er brugen af naturen, skoven og legepladserne en vigtig del af hverdagen.

Dagplejehjemmets øvrige familie er også en vigtig del af barnets dagplejeliv og dit barn får hurtigt et tæt og trygt forhold til de øvrige medlemmer i familien. Nogle dagplejere har også husdyr, og det skal du tage med i dine overvejelser, når du søger dagplejeplads.

 

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk