Gevninge legestue

Majbritt Bo Rasmussen

Majbritt Bo Rasmussen

Jeg hedder Majbritt Bo Rasmussen, født 1975. Jeg er uddannet pædagog og har været dagplejer siden 2010.
Jeg har tidligere arbejdet i vuggestue, idræts børnehave og som stættepædagog for 2 børn i en børnehave. Jeg har også erfaring med udviklingshæmmede børn/voksne, idet jeg under min uddannelse har været i praktik i en speciel børnehave og på et bosted for voksne.

Min familie består af mine 4 dejlige børn, 2 piger og 2 drenge, som jeg har med min mand Lars. Vi har en kanin "Ejner", som bor i haven hele året.

Vores hjem er ikke ryger hjem.

Hvad kendetegner dig som dagplejer:

Jeg lægger vægt på en rolig hverdag, hvor tryghed, nærhed og omsorg har stor betydning.
Jeg elsker tiden med børnene, vi leger, synger, læser bøger og bager. Vi leger ude og inde, samt tager på ture, i naturen, på legepladsen, skov , eng, åen, heste og køer.
Vi cykler også ture med vores ladcykel, gerne med madpakker eller besøger mine kollegaer.

Fortæl om en god dag:

En god dag for børnene og mig, er en dag med overskud, hvor børnene er friske og glade og hvor vi kigger på de små ting i hverdagen. Fx kigger vi på snegle eller vi udforsker verden sammen.

Hvorfor er du dagplejer:

Jeg elsker børn, har som sagt selv 4 børn, som ofte er med i leg og hygge sammen med mine dagplejebørn.
Jeg kan godt lide at jeg selv kan tilrettelægge dagen og at vi kan være ude i naturen.
Det er vigtigt for mig at have tid og give børnene nærvær, hvilket jeg oplevede at der ikke var så meget tid til i de institutioner, hvor jeg har arbejdet. Derfor blev jeg dagplejer. Her er tid - nærvær og tryghed og jeg elsker det.

Jeg har været på følgende kurser:

 • Førstehjælp med opfølgning hvert 3. år.
 • Mad til børn - sunde børn
 • Børns sansemotorik

 Nuværende åbningstid:

mandag til torsdag 7.00 - 16.45
fredag 7.00 - 16.00

Karina Hein

Min dagpleje:
Jeg hedder Karina Hein og bor med min familie i Gevninge by, i et dejligt stort rækkehus, på lukket vej, med indhegnet forhave, hvor der er legeplads til børnene. Vi bor ud til store grønne områder, bl.a. med legeplads. Jeg er født i 1964, er gift med Brian og har 2 store hjemmeboende børn. Jeg har været dagplejer siden ?

Vi har ingen husdyr og mit hjem er røgfrit.

Fritidsinteresser:
Jeg går meget op i, at holde naturen ren og pæn, er med i ”Grønne Spirer”. Jeg løber og hygger mig med familie og venner i fritiden.

Mit hjem:
Når børnene møder mit hus, er det åbent for leg, vi er i stuen, køkken og gangen.
Her er der masser af legetøj og gode oplevelser.
Ude er haven hegnet ind og indbyder til leg på græs og fliser. Der er sandkasse og diverse legetøj.

Mine mål:
At børnene har det godt og er glade når de går hjem. At de trives og udvikler sig.  

Forældresamarbejde:
Jeg ligger stor vægt på en god dialog omkring barnet, som munder ud i et godt samarbejde.

Dagligdagen:
Efter aflevering, er der lidt formiddagsmad, hvor vi samles omkring bordet i køkkenet.
Derefter går vi ture, besøger andre dagplejer, går udenfor o.l.

Indendørs leger vi på gulvet, kigger i bøger, synger, stimulere sprogudvikling, danser, slår kolbøtter, stimulerer motorikken og den sociale udvikling.
Udenfor, kigger vi på naturens dyr, leger i sandkassen, samler blade og affald, snakker om at holde naturen ren, tager på udflugter, skovture, legestuebesøg o.s.v.

Børnene oplever mig som rollemodel, som er med til, at udvikle dem i trygge og sociale rammer. Jeg er altid på øjenhøjde med børnene og sidder på gulvet.  

Legestue:
Vi går i heldagslegestue hver torsdag, på adr. Gevninge Bygade, i beboerhuset, der holder vores legestue til. Alle børnene afleveres og hentes i legestuen i min åbningstid. I legestuen hygger vi os sammen i en større gruppe. Vi er 3 dagplejere og ca. 16 børn, der samles. Vi leger og spiser frokost sammen. Ind imellem har vi rytmik, så kommer der en musikpædagog fra musikskolen og hjælper os. Vi arbejder efter de pædagogiske læreplaner, så børnene lære, udvikler og hygger sig.

Traditioner:
Alle højtider fejres. I legestuen holder vi fastelavn sammen og til jul holder vi juleafslutning med forældre, der vil blive budt på kaffe.

Dagplejens dag, fejres 1 gang om året i maj mdr. alle dagplejerne og børnene samles til ”fest”, forskelligt hvad temaet er fra år til år, men som regel er der kaffe og kage til forældrene slut på dagen.

Når barnet har fødselsdag, aftales det med forældrene, hvordan dagen skal holdes. Nogen gange, bliver vi inviteret hjem til barnet og andre gange har børnene ting med vi kan hygge os med i dagplejen.

Sidste dag, holdes som regel med lidt kaffe, the og kage her i min have.

Kompetencer:
Jeg er uddannet i butik og har tidligere arbejdet både i butik, på fabrik og har læst 2 år til pædagogisk assistent. Jeg har arbejdet som arbejdsmiljø rep. Og har siddet i vores LU.

Kurser/uddannelse:

 • Grundkursus for dagplejere.
 • Førstehjælp og opfølgning hvert 3. år.
 • Mad til børn – sunde børn.
 • For tidligt fødte børn – præmature børn.
 • Tegn til tale.
 • Børns motorik sansning og bevægelse.
 • Motorik assistent.
 • Psykologi og selvværd.

Nuværende åbningstid:

mandag til torsdag 7.00 - 16.45
fredag 7.00 - 16.00

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk