Ingeborg Hehlert Nielsen

Ingeborg Nielsen

Jeg hedder Ingeborg Nielsen, født i 1954.
Kaldenavn: Inge, gift med Henri, 2 voksne børn, hvoraf Micki bor hjemme. Vi har en hund, som går med på jagt.

Hvad kendetegner dig som dagplejer:

Jeg har lyst til at være sammen med børnene, ser dem som selvstændige, stærke individer, der kan støttes indtil de skal i børnehave. Jeg accepterer deres individualisme, og lærer dem rigtig godt at kende. Jeg vægter tryghed og forudsigelighed for børnene samt ro i hverdagen.

Fortæl om en god dag i din dagpleje:
Der er noget godt ved alle dagene, dejligt at børnene er så forskellige. Jeg vægter meget at tage rigtigt godt imod nye børn, så de hurtigt bliver trygge ved at være her. Jeg styrker deres selvværd, så de kan klare sig godt, snakker pænt til børnene. Jeg ved at de bliver klar til at komme videre i børnehave.

Hvorfor er du dagplejer?

Jeg vil gerne være med til at påvirke børnene i en god retning, og synes det er dejligt, når jeg har oplevet at det har virket. Jeg vægter god kommunikation.

Hvilke kurser har du været på ?

  • Børns udtryksformer i 2009,
  • Selvværdskursus,
  • Konflikthåndtering i 2011,
  • Førstehjælp i 2011.
  • Leg med sproget i 2014
  • Sensitive børn

Nuværende åbningstid:

mandag til torsdag 7.00 - 16.45
fredag                   7.00 - 16.00