Legestuegruppen Firkløverne

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Jeg hedder Lene Nielsen. Født 1956. Jeg har 2 voksne børn. Rasmus og Katrine.

Jeg har ingen husdyr, men indimellem har jeg besøg af min datters hunde.

Hvad kendetegner dig som dagplejer:

Jeg holder meget at være ude og opleve naturen. Eksempelvis en lille gåtur og helst uden klapvogn - så børnene selv kan gå. Det er dejligt at være ude da der ofte sker små sjove og pudsige ting.

Jeg lægger vægt på at vores hverdag sker i et tempo så vi alle kan være med. Nærvær, tryghed, omsorg og faste rutiner, vil jeg gerne arbejde med.

Fortæl om en god dag i din dagpleje:

Leg i haven og som altid drager sandkassen. Jeg begyndte at vaske vores legehus og snart var vi alle i gang med skurebørsten. En fælles oplevelse hvor alle var "på" gjorde den dag rigtig hyggelig.

Hvorfor er du dagplejer?

Fordi jeg gerne vil bidrage med at give det enkelte barn en god start på livet.

Jeg har været på følgende kurser:

  • Børns udtryks former
  • Mad til børn - sunde børn
  • Første hjælp - med opfølgning

Åbningstid:

mandag til torsdag 7.00 - 16.45
fredag                   7.00 - 16.00 

Sarah Struwe Harritsø

Sarah Struwe Harritsø

Lidt om mig

Jeg hedder Sarah Struwe Harritsø og er født i 1987.

Jeg bor i et rækkehus i Hvalsø, med min mand og mine to børn. En dreng fra 2011 og en pige fra 2014.

Mit hjem er røgfrit.

Jeg har været dagplejer siden 2016 og har plads til 4 børn.

Åbningstider

 Mandag – Torsdag 06.45-16.30
 Fredag  06.45-15.45

Fritidsinteresser

Jeg elsker blomster og jeg er kreativ. Jeg bruger det meste af min fritid på min familie.

Mit hjem

Vi opholder os i stueetagen i dagplejetiden. Her er køkkenalrum og stue ud i et, med udgang til lille lukket have med terrasse, sandkasse og små bede til at plante i. Legepladsen og grønne arealer ligger næsten lige ud for haven, som vi meget tit benytter. Der er fliser til at køre på scootere på, lige uden for døren og rundt i bebyggelsen.

Vi er ude så meget som muligt og hver dag, da jeg er med i Grønne Spire ordningen fra Friluftrådet.

Indenfor er der god plads til leg af forskellig art. Vi leger ofte med Bobles, kører med dukkevogne og leger med dukker, bygger med lego Dublo osv.

Mine mål

Mit mål for hverdagen er, at hvert enkelt barn skal føle sig set og hørt og at de føler sig trygge ved at være hos mig. Det er vigtigt for mig, at være nærværende og omsorgsfuld, og at give børnene alle de kram de har brug for.

Jeg lægger vægt på daglige rutiner og på en genkendelig hverdag for børnene, da jeg mener at en forudsigelig hverdag, skaber tryghed hos børnene.

Det kan være faste rutiner, så som at vi hver dag synger en sang inden vi skal spise, børnene har faste pladser, de smider selv vaskekludene i skraldespanden efter brug, vi hjælpes ad med oprydning inden vi spiser frokost, osv.

Da jeg er Grøn spire, naturdagplejer, lægger jeg stor vægt på at komme ud og opleve naturen sammen med børnene.

Vi skal dufte, røre og pille i jorden, for at finde små dyr og planter vi kan studere og snakke om.

I uderummet er der højt til loftet, og vi får brugt sanserne til at se, høre, føle og mærke det der er og sker omkring os.

Det er ligeledes vigtigt for mig, at vi tager os tid til fordybelse. F.eks. når vi er på tur i skoven, så tager vi os tid til at kigge under stubbene, stenen osv. Jeg snakker meget med børnene om det vi finder og oplever, så vi øver os i at sætte ord på vores oplevelser.

Selvhjulpenhed er ligeledes et af mit fokusområder, da jeg mener det er vigtigt, at børnene lærer f.eks. selv at tage deres eget tøj af og på (specielt op til de skal starte i børnehave), får lov til at prøve at smøre deres egen mad, pottetræne, osv. Herigennem opnår børnene nogle vigtige færdigheder og får den gode succesoplevelse, når de selv kan.

Endvidere har jeg fokus på de sociale kompetencer og på at lære børnene, at vi hjælper hinanden.

Hvis et barn f.eks. har svært ved at tage sutskoene af selv, så kan en af de andre børn træde til og hjælpe. Eller hvis et barn har svært ved at komme op ad en bakke, så kan en hjælpende hånd fra en ven gøre, at det hele måske bliver lidt nemmere.

Vi er næsten hver dag på tur i området. Det kan f.eks. være, at besøge de køer der går i nærheden, at gå ned og kigge til ænderne i søerne, eller en tur i skoven, osv.

Jeg prioriterer økologi meget højt.

 Forældresamarbejde

Jeg synes kommunikation er meget vigtig mellem dagplejer og forældre.

Når barnet bliver hentet i dagplejen, fortæller jeg om vores dag og om hvordan det er gået.

Det er vigtigt, at forældrene kommer til mig hvis der er noget, så vi kan få snakket om det der rører sig.

Vi skal sammen skabe en god og tryg hverdag, for det enkelte barn.

Forældre opfordres til kun at ringe i nødstilfælde. Forældre er velkomne til at skrive, men jeg svarer først når der er tid til det. Tiden med børnene er vigtig og mit fokus skal være på dem.

                                                                     Dagligdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dagligdagen

Indtil Kl. 07.30                    Morgenmad ved behov

                                            -Fri leg og aktiviteter

Kl. ca. 09.00                        Formiddagsmad

                                            - Bagefter går vi ud, hvor vi typisk går en tur i nærområdet.

                                            Da der ligger en legeplads tæt på huset, går vi ofte derhen.

-Nogle gange tager vi bussen eller toget ud og oplever verden. Det kan f.eks. være en tur til Roskilde for at se juletræet på torvet, eller bare en tur med toget, da børnene elsker det. Vi har før taget bussen til Mannerup Møllegård og kigget på køer og har der købt frisk komælk med hjem.

Kl. ca. 11.00/11.15             Frokost

Kl. ca. 11.45/12.00             Middagslur

Kl. ca. 15.00                        Eftermiddagsmad

-Eftermiddagsmaden er forbundet med en masse sang, rim & remser, eller en lille historie.

                                            - Ud hvis vejret tillader det.                    

Traditioner/fødselsdage

Vi følger traditionerne, men gør det ikke stort, da jeg mener der sker så meget i forvejen til højtiderne omkring børnene. Men de bliver selvfølgelig markeret.

Det gør vi bl.a. ved, at vi går i skoven og finder ting vi kan lave dekorationer med og sår karse til påske osv.

En del af højtiderne bliver ligeledes markeret og fejret/afholdt i legestuen, sammen med de andre dagplejere for området.

Dagplejens dag holder jeg sammen med de andre dagplejere fra området, hvor vi som regel mødes i legestuen og laver aktiviteter sammen.

Hvordan vi fejrer barnets fødselsdag er meget op til forældrene. Vi finder sammen ud af hvad vi gør på dagen, det kan feks. være at de tager lidt med til at dele ud om formiddagen, hvor vi så holder fødselsdagssamling med flag og sang. Vi tager også gerne hjem til barnet og fejrer fødselsdagen der, hvis forældrene inviterer til det.

Afslutning for barnet i dagplejen, aftales og tilpasses med det enkelte barns forældre.

Legestue – laves fælles i legestuen

Legestue holder vi skiftevis hver mandag og fredag, hvor forældrene den dag, selv afleverer og afhenter deres barn i legestuen.

Legestuen bliver afholdt i ”Den grønne kile”, som er en integreret institution i Hvalsø, med både børnehave og vuggestue, hvor vi har fået tildelt vores eget lokale.

Da vi i Hvalsø er for mange dagplejere, til at alle kan være i legestuen samtidig, har vi opdelt os i 2 grupper. På nuværende tidspunkt mødes vi 3 dagplejere med børn, i min gruppe. I tilfælde af fællesarrangementer, holdes disse om onsdagen.

I legestuen nyder vi at lege med nogen nye venner og laver en masse sjove fælles aktiviteter sammen. Der er bl.a. musik (en fra musikskolen kommer ud til os), fastelavn, dagplejens dag, juleafslutning, naturens dag, affaldsindsamling osv.

I legestuen arbejder vi ligeledes målrettet med læreplanerne. Vi har uddelt de pædagogiske læreplaner således, at 2 dagplejere fra området er fælles om hvert tema, hvor de så planlægger/arrangerer aktiviteterne derefter og informerer resten af dagplejerne herom.

Kompetencer

Jeg er uddannet blomsterdekoratør og Pædagogisk assistent. Jeg har arbejdet i en SFO.

Kurser

  • PAU /Pædagogisk assistent uddannelsen)
  • Medicinhåndtering
  • 1. Hjælp med opfølgning hvert 2. år
  • Grøn spire kursus

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk