Kr. Hyllinge legestue - Egerne

Vi arbejder med "Fremtidens dagtilbud"

Annette Pedersen

Annette Pedersen

 

Lidt om mig
Jeg hedder Annette Pedersen, født i 1959, bor alene og har 1 datter der er udeboende.
Har ingen husdyr i øjeblikket, men har tilladelse til kat. Jeg bor i Kirke Hyllige. Mit hjem er totalt røgfrit. Jeg har været dagplejer siden 1981.

Fritidsinteresser – Min fritid bruger jeg på håndarbejde, yoga, læsning, og så power Walker jeg.

Nuværende åbningstid:
mandag til fredag 6.30 - 16.15
fredag 6.30 - 15.30

Mit hjem
Jeg har et anneks der er indrettet til dagpleje, her er et stort lokale, med egen udgang til legeplads og sovepladser.
Ude har jeg græsplæne med vipper og rutchebane, og fliser til at køre med cykler på.

Mine mål:
Jeg har fokus på nærvær, og at skabe et sted hvor børnene trygt kan udvikle sig. En dagligdag med faste rutiner er med til at give børnene dette. Børnene må godt have oplevet at vi har leget og udforsket. Vi fordyber os gerne i det børnene nu finder interessant. Jeg er god til at aflæse børnenes behov og efterfølgende hjælpe dem.
Hvis jeg skal fremhæve noget som jeg gør ud over at arbejde med den almene udvikling, med leg, gåture, være ude at lege, synge og læse, så er de sociale kompetencer vigtige. Det at kunne læse hinanden, og vente på tur, er noget der ligger mig på sinde.
Når vi læser bruger jeg tit metoden Dialogisk læsning, som er med til at fremme sprogudviklingen hos børnene. Jeg har en lille kuffert med en historie, som jeg fremfører med figurer og så snakker vi om hvad der sker i historien.

Forældresamarbejde:
Som de fleste andre dagplejere nok giver udtryk for, så er kommunikationen meget vigtig. At forældrene og jeg kan være åbne og ærlige, så vi sammen kan skabe det bedste grundlag for det enkelte barns hverdag.
Jeg ser mig selv som åben, ærlig og omsorgsfuld.

Dagligdagen:
• Aktiviteter inde. Vi kan synge, danse , lave puslespil, læse og hvad vi nu synes er spændende at fordybe os i.
• Ude leger vi med redskaberne, og går på opdagelse i haven.
• Ture, vi bruger de ture som der er i nærmiljøet, f.eks. besøger vi legepladserne, fårene, køerne, stendyssen, tager i skoven eller ned til vandet i Gershøj.
• Jeg er på gulvet sammen med børnene, og for mig er det den bedste oplevelse hverdagen, når børnene har en god leg sammen, eller hvis vi fjoller, danser og laver ”ballade”. De elsker når vi danser fjollet. De må gerne opleve at jeg er med.

Traditioner/fødselsdage:
Højtider. Julen er nok den tid der bliver gjort mest ud af, med lidt pynt, børnene laver gaver og vi synger julesange. Børnene får en julegave til jul.
Når jeg holder afsked med et barn, bliver alle børn og forældre inviteret til hygge med brød/frugt, og der er en lille afskedsgave til barnet.

Kompetencer
• Kurser
• Tegn til tale i 2010.
• Kommunikation og samarbejde i 2011,
• førstehjælp i 2011. Førstehjælp med opfølgning hvert 3. år
• Mad til børn - sunde børn
• Sensitive børn.
• Leg med sproget,
• Sensitive børn

Jens og Pia Christiansen

Jens Ole Christiansen

Jens og Pia

Lidt om os:
Vi er et dobbelt-hjem med 8 børn.
Jens Ole Christiansen, født i 1965, og Pia Christiansen, født i 1969. vi er gift og har en dreng fra 1993, Nicklas og en pige fra 1990, Natascha, et plejebarn dreng fra 2002 og 1 kat, samt akvarie i stuen.
Vores plejebarn har været tilknyttet os siden 2003.
Vi bor i Kirke Hyllinge
Vores hjem er røgfrit
Vi har været dagplejere siden 2000 (Pia) og 2001 (Jens)
Det at være dobbelt-hjem, gør at det ligner lidt en vuggestue uden at være det. Vi er fælles om børnene og aktiviteterne. Det er kun hvis en af os bliver syge at børnene og forældrene kommer til at mærke forskel, da de børn til den af os der er syg, skal i gæste dagpleje.

Fritidsinteresser:
Jens; jeg spiller Dart på klubniveau og Pia er frivillig hjælper i klubben.
Pia; jeg har været meget aktiv som instruktør til mor/barn gymnastik i den lokale gymnastik forening, men er stoppet i 2013, efter 32 år.
Vores første barnebarn er kommet til verden og det bruger vi også meget af vores fritid på.

Nuværende åbningstid:
mandag til torsdag 6.45 - 16.30
fredag 6.45 - 15.45

Vores hjem:
Vores hjem er indrettet så børnene kan færdes i køkken, den store spisestue og så er der et legeværelse også.
Ude; er der fliser til at køre på, 2 sandkasser, et legetårn, sansegynge, udelegetøj og vores have er lukket, så den er sikker.

Vores mål:
Vi har en 5 ugers plan som vi følger. Den laver vi som regel i fællesskab i legestuen så hele gruppen arbejder med det samme tema. Vi bruger planlægningen i forbindelse med vores læreplaner, og dokumentationen af dette.
Vi kan godt lide at være kreative og bruger tit plancher, som vi laver sammen med børnene. De bliver hængt op på legeværelset, så børnene kan se hvad vi har lavet. Det giver også en god mulighed for at snakke med børnene om hvad vi har lavet og oplevet. Børnene får også gerne noget med hjem de har lavet, så mor og far kan følge med i hvad der sker i børnenes hverdag.
De aktiviteter vi laver, følger årstiden. Vi arbejder meget bevidst med alle læreplanstemaerne, men især med sprog og motorik.
Krop og bevægelse, synge, danse rim/remser, gymnastik, ud og lege og gå ture, på opdagelse i skov og på legepladsen er en del af vores hverdag.
Vi er børnenes forbilleder, og med ros kommer man langt med børnene. Vi inddrager børnene i hverdagen, de hjælper gerne med oprydning inden det er tid til middagslur.
Vi er rummelige og omstiller os i forhold til børnenes behov.
Vi har været modtagere af tosprogede børn, og vi synes det er givende og spændende at arbejde med integration. Vi arbejder bevidst med at hjælpe de tosprogedes familier, med at forstå de danske normer, kultur og traditioner. Samtidig lærer de andre børn i dagplejen om forskellighed og rummelighed og at vi mennesker er forskellige og kommer fra forskellige kulturer.
Vi laver stort set alt vores pålæg selv.

Forældresamarbejde:
Hvis forældrene er trygge ved os, så smitter det af på børnene.
Det vigtigste ved forældresamarbejdet er at være åbne og ærlige, det giver den bedste form for dialog. Det kan være svært at sige hvis der er nogle udfordringer, men det er vigtigt for at vi kan skabe den bedste hverdag for det enkelte barn.
Det er tit vi spørger ind til forældrene om hvad de synes om enkelte tiltag.

Dagligdagen:
Vores aktiviteter er planlagte og der er en ugeplan i gangen.
Vores fordel ved at være to er, at vi kan dele os op og lave lidt varierede aktiviteter.
Den ene af os kan være i legeværelset og den anden i stuen, hvor vi kan tage legebordet frem, som er i børnehøjde.
Pia: jeg er meget til at synge og lave rim og remser.
Jens :jeg kan både de lidt vildere lege, men også være den trygge base for de børn der har behov for dette.
Ture; Vi bruger lokalområdet og de muligheder der er, men vi er især glade for at komme i kirken til ”Sutter og Salmer”.
Vi lægger vægt på tryghed og nærvær,(glade børn og forældre).

Traditioner/fødselsdage:
Højtider; vi følger også højtiderne, og laver ting der passer til disse.
Men vi vil gerne fremhæve vores julekomsammen for alle børnene og deres forældre. Vi har en julegave til børnene, og vi kommer til børnegudstjeneste i kirken til jul.
Påsken fejrer vi med at male æg og trille dem ned af bakken ved banerne.
Vi fejrer selvfølgelig også børnenes fødselsdag, men det er helt op til forældrene, hvor vi fejrer det. Det kan være her i dagplejen eller hjemme hos barnet.
En særlig tradition er bedsteforældredagen som vi holder sammen med gruppen i legestuen. Her bliver bedsteforældrene inviteret om formiddagen til musik, hygge og frokost.
Den sidse dag i dagplejen afholdes med en hyggelig eftermiddag sammen med forældrene med kaffe/the og boller og frugt.
Barnet får en lille bog med billeder fra barnets tid i dagplejen og mor og far får en cd-rom med alle de billeder der er taget af barnet, mens det har været i dagplejen.

Kompetencer:
Uddannelse; Pia, sosu. hjælper og Jens; mekanikker
Kurser Pia;
Kommunikation og konflikthåndtering, samarbejde i grupper, Førstehjælp + brandslukning. med opfølgning hvert 3. år Børns motorik, sansning og bevægelse, psykologi. Grundkursus Samspil og relationer i pædagogisk arbejde. Pædagogiske læreplaner, Tegn til tale. DGI, Hele børn, hele mennesker, udvikling gennem leg. Mad til børn - sunde børn Leg med sproget. Flygtningekursus.

Kurser Jens;
Grundkursus Førstehjælp/brandkursus med opfølgning hvert 3. år. Pædagogiske læreplaner, Selvværdskurser/samarbejde - konflikthåndtering/kommunikationskursus. Dialogisk læsning,. Mad til børn - sunde børn - Krop og bevægelse. Og flere af ældre dato

Pia: jeg er gruppeleder for vores legestuegruppe.
Jens: jeg står for it, i legestuegruppen.

May-Britt Andersen

May-Britt Rohde Andersen

Lidt om mig:
Jeg hedder May-Britt Andersen, født i 1964, gift og har 3 børn. En dreng fra 1994, en pige fra 1995 og en dreng fra 2000, hvoraf kun den yngste bor hjemme endnu. Jeg bor i Kirke Hyllinge. Hjemmet er røgfrit og vi har ingen husdyr.
Jeg startede som dagplejer i 2001

Fritidsinteresser – jeg bruger mine ferier på oplevelser. Jeg elsker at rejse og opleve andre steder, gerne storbyer. Derudover prioriterer jeg tid med min familie.

Nuværende åbningstid:
mandag til fredag 6.30 - 16.15
fredag 6.30 - 15.30

Mit hjem:
Her hjemme er vi i legeværelset med egen udgang til haven, stue, køkken og gang.
Ude er der en stor have med fliser, stor græsplæne, vippe, sandkasse, gynge, legehus, køretøjer og legeting. Om sommeren er vi i haven så meget som muligt.

Mine mål:
Jeg elsker at synge og spille instrumenter sammen med børnene, samt at læse i bøger. Det betyder meget at børnene er trygge, og har det godt med hinanden i gruppen, og jeg hjælper dem tilrette. Efter at jeg er blevet uddannet motorikassistent er jeg blevet mere opmærksom på bevægelse og hvor vigtigt der er for børnenes udvikling. Derfor er motorik en stor del af hverdagen og rutinerne. Vi gynger hver dag , enten indenfor i en gynge i stuen eller i gyngen ude haven. Vi slår koldbøtter osv.
Vi spiller på trommer, rasle æg, og maracas, når vi synger. Vi synger hver dag ,vi har ca 8 sange vi synger og børnene lærer hurtigt sangene og fagterne dertil, nogle gange kan de næsten ikke vente med fagterne, når deres yndlings sang kommer.
Børnenes venskaber er vigtige. Derfor er det vigtigt for mig at få skabt et rum for børnene, hvor de er trygge, og kan udvikle sig, og opdage hinanden. Sprog er også vigtigt.

Forældresamarbejdet:
En god og ærlig kommunikation med forældrene er vigtig. Dialog er vigtigt i hverdagen og at vi er ”tunet” ind på hinanden, er godt for barnets trivsel. Det er et mål for mig at være den bedste ”vikar” for mor og far, mens barnet er i dagpleje. At barnet føler sig trygt og trives.

Dagligdagen:
Vi kan f.eks. tage en tur i Kirken til "Sutter og Salmer", der er en anden oplevelse sammen med andre børn og voksne. At børnene kan blive overvældet/overrasket af rummet, lydene og det der sker omkring dem. Vi tager også jævnligt på besøg på en bondegård, og vi går på biblioteket. Vi har været på stranden og på brandstationen

Hvorfor er du dagplejer?
Efter et vikariat, var jeg ikke i tvivl om at jeg ville være dagplejer. Ikke 2 dage er ens, børn er forskellige og udvikler sig forskelligt. Det er dejligt at være sammen med børn, og jeg får så meget tilbage igen. Det er et meningsfuldt job.

Traditioner/fødselsdage:
Højtider; vi følger højtiderne, der bliver pyntet op til jul, vi laver julegaver og børnene får hver deres julegave. Til Fastelavn laver vi fastelavnsris med pynt på, og til påske laver vi pynt som børnene får med hjem.
Fødselsdage fejres her eller hjemme hos fødselsdagsbarnet. Barnet har boller, frugt eller pølsehorn med til at dele ud. Der er pyntet op med flag og vi synger fødselsdagssang.
En tradition jeg har er, at jeg holder jule/ sommer afslutning, hvor alle børn og forældre inviteres til hygge, så vi kan ønske god ferie. Det er også en god mulighed for forældrene lige at mødes.
Barnets sidste dag inden det skal i børnehave inviteres barnets forældre til afskeds hygge, og barnet får en lille gave. De sidste par år er det faldet sammen med når der er blevet afholdt go ferie komsammen.

Kurser:
Tegn til Tale i 2010,
Selvværd og team-samarbejde i 2011,
Førstehjælp i 2012, med opfølgning hvert 3. år
Mad til børn - sunde børn
Motorik assistent
For tidligt fødte
Sensitive børn 

 

 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk