Jens og Pia Christiansen

Jens Ole Christiansen

Jens og Pia

Lidt om os:
Vi er et dobbelt-hjem med 8 børn.
Jens Ole Christiansen, født i 1965, og Pia Christiansen, født i 1969. vi er gift og har en dreng fra 1993, Nicklas og en pige fra 1990, Natascha, et plejebarn dreng fra 2002 og 1 kat, samt akvarie i stuen.
Vores plejebarn har været tilknyttet os siden 2003.
Vi bor i Kirke Hyllinge
Vores hjem er røgfrit
Vi har været dagplejere siden 2000 (Pia) og 2001 (Jens)
Det at være dobbelt-hjem, gør at det ligner lidt en vuggestue uden at være det. Vi er fælles om børnene og aktiviteterne. Det er kun hvis en af os bliver syge at børnene og forældrene kommer til at mærke forskel, da de børn til den af os der er syg, skal i gæste dagpleje.

Fritidsinteresser:
Jens; jeg spiller Dart på klubniveau og Pia er frivillig hjælper i klubben.
Pia; jeg har været meget aktiv som instruktør til mor/barn gymnastik i den lokale gymnastik forening, men er stoppet i 2013, efter 32 år.
Vores første barnebarn er kommet til verden og det bruger vi også meget af vores fritid på.

Nuværende åbningstid:
mandag til torsdag 6.45 - 16.30
fredag 6.45 - 15.45

Vores hjem:
Vores hjem er indrettet så børnene kan færdes i køkken, den store spisestue og så er der et legeværelse også.
Ude; er der fliser til at køre på, 2 sandkasser, et legetårn, sansegynge, udelegetøj og vores have er lukket, så den er sikker.

Vores mål:
Vi har en 5 ugers plan som vi følger. Den laver vi som regel i fællesskab i legestuen så hele gruppen arbejder med det samme tema. Vi bruger planlægningen i forbindelse med vores læreplaner, og dokumentationen af dette.
Vi kan godt lide at være kreative og bruger tit plancher, som vi laver sammen med børnene. De bliver hængt op på legeværelset, så børnene kan se hvad vi har lavet. Det giver også en god mulighed for at snakke med børnene om hvad vi har lavet og oplevet. Børnene får også gerne noget med hjem de har lavet, så mor og far kan følge med i hvad der sker i børnenes hverdag.
De aktiviteter vi laver, følger årstiden. Vi arbejder meget bevidst med alle læreplanstemaerne, men især med sprog og motorik.
Krop og bevægelse, synge, danse rim/remser, gymnastik, ud og lege og gå ture, på opdagelse i skov og på legepladsen er en del af vores hverdag.
Vi er børnenes forbilleder, og med ros kommer man langt med børnene. Vi inddrager børnene i hverdagen, de hjælper gerne med oprydning inden det er tid til middagslur.
Vi er rummelige og omstiller os i forhold til børnenes behov.
Vi har været modtagere af tosprogede børn, og vi synes det er givende og spændende at arbejde med integration. Vi arbejder bevidst med at hjælpe de tosprogedes familier, med at forstå de danske normer, kultur og traditioner. Samtidig lærer de andre børn i dagplejen om forskellighed og rummelighed og at vi mennesker er forskellige og kommer fra forskellige kulturer.
Vi laver stort set alt vores pålæg selv.

Forældresamarbejde:
Hvis forældrene er trygge ved os, så smitter det af på børnene.
Det vigtigste ved forældresamarbejdet er at være åbne og ærlige, det giver den bedste form for dialog. Det kan være svært at sige hvis der er nogle udfordringer, men det er vigtigt for at vi kan skabe den bedste hverdag for det enkelte barn.
Det er tit vi spørger ind til forældrene om hvad de synes om enkelte tiltag.

Dagligdagen:
Vores aktiviteter er planlagte og der er en ugeplan i gangen.
Vores fordel ved at være to er, at vi kan dele os op og lave lidt varierede aktiviteter.
Den ene af os kan være i legeværelset og den anden i stuen, hvor vi kan tage legebordet frem, som er i børnehøjde.
Pia: jeg er meget til at synge og lave rim og remser.
Jens :jeg kan både de lidt vildere lege, men også være den trygge base for de børn der har behov for dette.
Ture; Vi bruger lokalområdet og de muligheder der er, men vi er især glade for at komme i kirken til ”Sutter og Salmer”.
Vi lægger vægt på tryghed og nærvær,(glade børn og forældre).

Traditioner/fødselsdage:
Højtider; vi følger også højtiderne, og laver ting der passer til disse.
Men vi vil gerne fremhæve vores julekomsammen for alle børnene og deres forældre. Vi har en julegave til børnene, og vi kommer til børnegudstjeneste i kirken til jul.
Påsken fejrer vi med at male æg og trille dem ned af bakken ved banerne.
Vi fejrer selvfølgelig også børnenes fødselsdag, men det er helt op til forældrene, hvor vi fejrer det. Det kan være her i dagplejen eller hjemme hos barnet.
En særlig tradition er bedsteforældredagen som vi holder sammen med gruppen i legestuen. Her bliver bedsteforældrene inviteret om formiddagen til musik, hygge og frokost.
Den sidse dag i dagplejen afholdes med en hyggelig eftermiddag sammen med forældrene med kaffe/the og boller og frugt.
Barnet får en lille bog med billeder fra barnets tid i dagplejen og mor og far får en cd-rom med alle de billeder der er taget af barnet, mens det har været i dagplejen.

Kompetencer:
Uddannelse; Pia, sosu. hjælper og Jens; mekanikker
Kurser Pia;
Kommunikation og konflikthåndtering, samarbejde i grupper, Førstehjælp + brandslukning. med opfølgning hvert 3. år Børns motorik, sansning og bevægelse, psykologi. Grundkursus Samspil og relationer i pædagogisk arbejde. Pædagogiske læreplaner, Tegn til tale. DGI, Hele børn, hele mennesker, udvikling gennem leg. Mad til børn - sunde børn Leg med sproget. Flygtningekursus.

Kurser Jens;
Grundkursus Førstehjælp/brandkursus med opfølgning hvert 3. år. Pædagogiske læreplaner, Selvværdskurser/samarbejde - konflikthåndtering/kommunikationskursus. Dialogisk læsning,. Mad til børn - sunde børn - Krop og bevægelse. Og flere af ældre dato

Pia: jeg er gruppeleder for vores legestuegruppe.
Jens: jeg står for it, i legestuegruppen.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk