Randi Heegaard Deleuran

Randi Heegaard Deleuran

Lidt om mig

Jeg hedder Randi Deleuran, og er født i 1976. Min mand hedder Michael og er fra 1973. Vi har 2 sønner fra 1999 + 2001 samt en datter fra 2009.

Vi har 1 hund, kat, høns, kanin. Hund og kat er inde sammen med børnene en gang imellem. Hunden er aldrig alene med børn, eller det første de møder når de ankommer. Nogle gange er den lukket i et andet rum.

Jeg bor i Kirke Hyllinge, ud til det åbne areal ved boldbanerne.

Vores hjem er røgfrit og der bliver heller ikke røget i hjemmet udenfor åbningstiden.

Jeg har været dagplejer siden 2008.

Fritidsinteresser:
Løber og power Walker, puls og styrke i den lokale gymnastikforening.

Åbningstider:
mandag til torsdag   6.45 - 16.30
fredag                         6.45 - 15.45

Mit hjem:
Indenfor er børnene og jeg i køkken/alrum, den store stue og gangen, børnene må gerne udforske huset. I Haven er der græsplæne, høns og kaniner, sansegynge, legehus, sandkasse, og alverdens køretøjer. Der er en fin flisebelægning til at køre på. Der er også en køkkenhave som børnene er med til at passe.

Mine mål:
Jeg ønsker børn der er i trivsel og har en lærerige dag. At de har fået nogle gode oplevelser, og at de helt basalt føler sig trygge i mit nærvær, og ved at komme i mit hjem. At de oplever at jeg kan rumme dem uanset hvordan deres dag har været, og at de lærer at være sammen med hinanden.

Jeg ser børnenes behov, f.eks. hvis der er brug for en stille dag.     

Jeg er uddannet motorikassistent, så jeg har meget fokus på den motoriske udvikling. Derudover sætter jeg meget fokus på sprog, sociale kompetencer, barnets almene og personlige udvikling. Jeg bruger Tegn til tale. Jeg bager gerne sammen med børnene. Jeg lægger vægt på at børnene er med til så meget som muligt, og gør så meget de kan selv. F.eks. Tøj, praktiske ting, og kreative ting.

Forældresamarbejde:
Jeg lægger vægt på, at forældrene oplever at det er trygt at aflevere deres børn, ved f.eks. at lave en god indkøring i samarbejde med forældrene. Hvis forældrene er trygge er børnene det også.

Da jeg modtager mange forskellige familier i mit dagplejehjem, er forældresamarbejdet en meget vigtig del af mit arbejde. Det er vigtigt for mig at møde alle forældrene, der hvor de er. Jeg er empatisk, forstående, tålmodig og umiddelbar i min kommunikation.

Dagligdagen:

  • 09:00 formiddagsmad, alle børn er kommet.

  • 09:30 ud og lege, gå tur, lege indenfor, kreative aktiviteter.

  • 11:00 frokost

  • 12:00 sove middagslur

  • 14:00-15:00 eftermiddagsmad

Inde kan vi; bage, tegne, male, synge, læse, lave motorikbaner og lege med legetøjet.

Aktiviteter ude; fodre høns og kaniner, samle æg, lave sandslotte i sandkassen, køre på motorcykler eller kigge i køkkenhaven.

Ture; vi kan gå ud af lågen og så er der en bakke vi kan trille på, eller kælke om vinteren, vi kan gå til bondemanden, gadekæret, byens legepladser, øko butikken i Kyndeløse eller f.eks. besøge børnehaven.

Jeg er gerne med i aktiviteterne nede på gulvet, og er hvor børnene er.

Jeg laver aktiviteter i forhold til årstiderne og højtiderne. Da jeg godt kan lide at bage, laver jeg gerne en bage aktivitet når det er højtid. F.eks. til jul, og på andre tidspunkter.

Dagplejens dag, holder vi i byen sammen med alle de andre dagplejere. Vi pynter vores barnevogne med flag. Vi laver gerne nogle sjove aktiviteter f.eks. puster sæbebobler, synger m.m.

Fødselsdag; Børnene fejres med lidt kage/ frugt som børnene har med hjemmefra. Vi synger fødselsdagssang og fødselsdagsbarnet får en gave

Sidste dag i dagplejen, jeg klippe/klistrer en lille mappe som barnet får med hjem.

Legestue:
Legestuen ligger ved Hyllinge børnehave i Kirke Hyllinge.

Vi er 5 dagplejere og 20-25 børn

Legestuen er heldags, så børnene bliver afleveret og hentet igen i legestuen.

I legestuen har vi mulighed for at lave aldersinddelte aktiviteter, lege med alle de andre børn og hvad vi ellers kan finde på af aktiviteter.

Kompetencer:
Tidligere beskæftigelse; Dyreassistent, pædagogmedhjælper i en børnehave, gartner og Zoneterapeut.

Kurser; Grundkursus Førstehjælp med opfølgning hvert 3. år Tegn til tale, Social pædagogisk hensyn v. præmatur, Mad til børn - sunde børn Sensitive børn og Motorik assistent