Dagplejere Lejre

Susan Rasmussen

Min dagpleje
Jeg hedder Susan, er født i 1955 og er gift med Steen. Vi har 4 udeboende børn. Jeg er både mormor og farmor.

Jeg bor i et dejligt stort hus i Højby, lidt udenfor Lejre by, hvor naturen ligger lige udenfor døren, med kig til årets gang på markerne, samt rådyr og harer. Vi har en lille hund der hedder Donna og mit hjem er røgfrit.

Jeg har været dagplejer siden 1995.

Nuværende Åbningstider

Mandag - torsdag:                7:00-16:45
Fredag:                               7:00-16:00

Fritidsinteresser
Jeg strikker, læser, rejser, laver vores eget pålæg, elsker, at sylte og bage.

Mit hjem
Der er et legeværelse til børnene, men børnene må være i det meste af huset. De børn som sover inde, sover i legeværelset. Inde i legeværelset står et akvarium, som giver børnene ro, når de ser på fiskene. Udenfor bruger vi forhaven, som er aflukket. Her er der græs, fliser, sandkasse og rutsjebaner.

Mine mål
Det at arbejde med børn er både helt fantastisk godt, men til tider også udfordrende. I en lille børnegruppe kan det være nemmere at se det enkelte barn og dets potentialer. Jeg kan godt lide, at børn er forskellige, og har brug for forskellige indsatser, alt efter deres alder, behov og udvikling.

Hos mig får børnene en genkendelig hverdag, med masser af gentagelser. Det er af hensyn til deres læring.

Børnene skal lære at være gode ved hinanden og tage hensyn til hinanden. De skal lære at være selvhjulpne, samt almindelig dannelse. Børnene siger altid godmorgen til hinanden.

Forældresamarbejde
Jeg lægger vægt på et godt forældresamarbejde med respekt for hinanden. Åben dialog, hvor der er plads til gode og mindre gode ting.

At forældrene fortæller mig, hvordan barnets nat har været, og om det som kan påvirke barnets dag hos mig og at forældrene har tid og lyst til at høre om barnets dag, når de henter deres barn.

Motto: ”Er der noget du er utilfreds med, så sig det til mig. Er der noget som du er glad for, så sig det også gerne til andre”.

Dagligdagen
Børnene vil opleve mig som en forudsigelig person. Jeg er på forkant med det som kan ske i en given situation. Jeg er en omsorgsperson, ja måske nærmest en ”mormor”- person.

Jeg har et stort dejligt legeværelse, her leger vi med bolde, synger, læser, ser på fiskene i akvariet, hygger os, leger med tunnelen, vi laver mad, snakker om maden, ligger, puslespil, tæller, bager boller. Aktiviteterne er afstemt efter børnenes alder, udvikling og ressourcer.

Når vi er udenfor, cykler vi, spiller bold, leger i sandkassen, rutsjer og en masse andet.

Vi starter dagen med at lege på legeværelset, kl. ca. 9:00, er der lidt formiddagsmad/frugt.

Alt efter vejr, vind og børnenes alder, er vi enten ude eller inde om formiddagen.

Kl. ca. 11.30, spiser vi frokost. Vi spiser rugbrød, pålæg, grønt og eventuelt rester fra dagen før.

Børnene sover til middag kl. ca. 12/12:30 - 14:00.

Herefter spiser vi eftermiddagsmad og er som regel ude, indtil børnene bliver hentet.

Aktiviteterne er afstemt efter, hvordan dagen har været for børnene.

Ture
Vi besøger børnehaverne, går tur til gadekærret og fodre ænder, til Hertadalen.

Evt. tur i egen bil (max 2 børn), hvis det har et pædagogisk formål. Det kan være bondegårdsbesøg, Havnen i Roskilde, Folkeparken m.v.

Legestue
Vi går i legestue en gang om ugen, sammen med andre dagplejere og deres dagplejebørn.

Vi er pt. I heldagslegestue en gang om måneden, ellers er det halvdagslegestue. Når det er heldagslegestue, afleverer og henter forældrene børnene i legestuen.

Vi har en ladcykel i legestuen, som går på skift blandt dagplejerne.

Vi har rytmik 10 gange om året i legestuen.

Traditioner
Vi pynter altid op i legeværelsets vindue i forbindelse med de forskellige højtider og traditioner.

Til fødselsdage, aftales det med forældrene, hvordan dagen skal fejres. Nogle gange bliver vi inviteret hjem, til barnet, andre gange har forældrene noget med til formiddagsmad.

Ellers sørger jeg for formiddagsmaden. Når vi har spist, synger vi fødselsdagssang og råber hurra.

Der er altid en lille fødselsdagsgave til fødselaren.

Dagplejens dag, afholdes 1 gang om året, den anden onsdag i maj måned og bliver afholdt i legestuen. Der er som regel kaffe, the og kage til forældrene, slut på dagen.

Til fastelavn, slår vi katten af tønden og bider til bolle. Børnene må gerne være udklædte. Arrangementet er uden forældre.

De små synger: Afholdes i legestuen i uge 37. Det er Danmarks Radio står for konceptet og temaet.

Kram kamelen: Aktiviteter ud fra forskellige temaer. Dagplejen bliver stillet en opgave, som de skal lave sammen med børnene.

Til jul afholder vi et julearrangement i legestuen, om eftermiddagen er der forældrekaffe og æbleskiver. Vi synger julesange og går rundt om juletræet.

Kompetencer

Jeg har tidligere arbejdet i slagterforretning og herefter som sælger i 13 år.

Kurser/uddannelse

  • Grundkursus for dagplejere.
  • Førstehjælp.
  • Psykologi.
  • Mad til børn-sunde børn.
  • Børn og mellemmåltider.
  • Tegn til tale.
  • Sensitive børn.
  • Leg med sprog.

 

 

 

 

 

 

Birgitte Sunke Kristensen

Min dagpleje
Jeg hedder Birgitte, er født i 1960 og er gift med Bo. Vi har 2 børn, Martin og Mikkel som begge er flyttet hjemmefra.

Jeg bor i Højby, hvor naturen ligger lige udenfor døren, med kig til årets gang på markerne.

Jeg har ingen dyr og mit hjem er røgfrit.

Jeg har været dagplejer siden 1997.

Nuværende Åbningstider

Mandag-torsdag:                kl. 7.00 – 16.45
Fredag:                              kl. 7.00 – 16.00

Fritidsinteresser
Jeg rejser, især til Italien, dyrker yoga og cykler.

Mit hjem
Inde, er der legeværelse til børnene.

Udenfor har jeg en dejlig overdækket terrasse i baghaven, hvor vi kan sidde i tørvejr og i læ for regn. Med fri adgang til stor have, som af aflukket. Her er der græs, fliser, sandkasse og rutsjebaner.

Mine mål
At børnene hver dag, kan gå hjem og sige, det har været en dejlig dag, med gode kammerater. Børnene skal bruge deres krop og lære ting om sig selv og andre.

At børnene har haft gode oplevelser, og får lov til, at bruge sig selv, ud fra hvad de magter, alderssvarende aktiviteter m.v. Øve sig, træne og udvikle sig, i stille og rolige rammer.

At vise børnene anerkendelse og respekt, når de siger fra, tage højde for deres usikkerhed og hjælpe dem på vej.

Forældresamarbejde
Jeg ligger stor vægt på et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, hvor vi har en åben- og ærlig dialog. Jeg vil altid gøre mit bedste for at alle er tilfredse og respektere hinanden. Et godt samarbejde, giver god trivsel for barnet.

Dagligdagen
Vi starter dagen med at lege på legeværelset.

Vi spiser formiddagsmad ca. kl. 9:00. Frokost spises ca. kl. 11.30. Her er det enten rugbrød med grønt og pålæg, eller varm mad. Børnene får sig en middagslur ca. fra kl. 12 – og til de vågner af sig selv. Vi spiser eftermiddags mad, når børnene er færdige med at sove.

Alt efter vejr og vind, er vi ude enten formiddag eller eftermiddag.

Når vi er inde, er der fri leg, høre musik, danser, læser bøger, Lego, maler, tegner m.v.

Og når vi er ude, cykler vi, spiller bold, sandkasse, rutsjebane, motorikbane med redskaber.

Alle aktiviteterne er afstemt, efter barnets alder.

Ture
Jeg har ind imellem en ladcykel , som vi låner på skift i legestuen. Når vi er heldige, at have den hos mig, så cykler vi ture ud i det blå på oplevelse, i legestue, på biblioteket, eller på bondegårds besøg.

Ellers går vi ture i området, besøger andre dagplejere, køre med telebus til legestuen på Glim skole, fælles udflugter, som gårdbesøg, skovtur på biblioteket, eller en tur på legepladsen.

Legestue
Vi er i legestue hver fredag, sammen med andre dagplejere og deres dagplejebørn, 5 dagplejere og 20 børn. Vi er pt. I heldagslegestue en gang om måneden, ellers er det halvdagslegestue. Når det er heldagslegestue, afleverer og henter forældrene børnene i legestuen.

Vi har rytmik, yoga o.l. ca. 10 gange om året i legestuen.

I legestuen, synger, danser, leger børnene, vi laver aktiviteter med redskaber og sørger for en hyggelig dag på børnenes præmisser.

Traditioner
Vi pynter op i forbindelse med de forskellige højtider og traditioner, både herhjemme og i legestuen.

Fødselsdag: Det er meget forskelligt, hvordan vi holder fødselsdag. Nogle gange bliver vi inviteret hjem, andre gange har forældrene noget med. Det aftales med forældrene, hvordan dagens skal fejres.

Dagplejens dag: Fejres 1 x om året i maj mdr. sammen med alle dagplejerne.

Fastelavn: Vi slår katten af tønden og bider til bolle. Børnene må gerne være udklædte. Arrangementet er uden forældre.

Julearrangement i legestuen: Om eftermiddagen er der forældrekaffe og æbleskiver.

Vi synger julesange og går rundt om juletræet.

Sidste dag i dagplejen: Vi samles med forældrene og får en hyggelig farvelstund, sammen.

Kompetencer
Jeg er uddannet plejehjemsassistent og har tidligere arbejdet på plejehjem.

Kurser/uddannelse

-                     Motorikassistent.

-                     Sensitives børn i dagtilbud.

-                     Kontaktpers. I legestuegr.

-                     Konflikthåndtering i pæd.arb.

-                     Kost og mad til sunde børn.

-                     NLP praktiker.

-                     Førstehjælp.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk