Liselotte Christensen

Liselotte Christensen

Jeg hedder Liselotte Christensen Årgang 1956

Mand - 2 udeboende børn - ingen husdyr.

Hvad kendetegner dig som dagplejer:

At vi kommer ud og får frisk luft. Går ture- (gården - skoven - spejderhytten) Til hestene med gulerødder (ser ting, samler ting)

Fortæl om en god dag i din dagpleje:

En god dag for mig er gårdbesøg - hvor vi oplever så meget.

Hvorfor er du dagplejer?

At følge børns udvikling fra 0 -3 år er en gave, som jeg holder meget af.

Kurser:

  • Førstehjælp - med opfølgning hvert 3. år
  • Grundkursus
  • Konflikthåndtering i pædagogiskarbejde
  • Rytmik og børnepsykologi
  • Mad til børn - sunde børn
  • Leg med sproget
  • Krop og bevægelse
  • Sansemotorik - med DGI

Nuværende åbningstid:

mandag til torsdag 6.30 - 16.15
fredag                   6.30 - 15.30