Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen. Derudover er der 2 repræsentanter valgt af og blandt medarbejdere i dagplejen, samt 1 repræsentant blandt de fastansatte dagpleje pædagoger. Der afholdes normalt et forældremøde om året, som finder sted i efteråret, hvor der samtidig foretaget valg til forældrebestyrelsen. Der vil normalt være engageret en ekstern foredragsholder til mødet. 

Betegnelse Navn E-mail Valgt
Formand Mette Bysøe mettebysoe@gmail.com 2019
Næstformand Line Marker linemarker1990@gmail.com 2019
Forældrerep. Camilla Hudson csm0987@gmail.com 2019
Forældrerep. Malan Vigdá malan_h@hotmail.com 2019
Forældrerep. Bettina Kikkenborg bettinakikkenborg@gmail.com 2019
Forældrerep. Annie B.S. Purkær anniebaysmidt@hotmail.com 2020
Forældrerep. Maiken R. Bøgegaard maiken.rie@gmail.com 2020
Dagplejerepræsentant Karin T. Johansen ktjo@lejre.dk 2018
Dagplejerepræsentant Dagplejerepræsentant helf@lejre.dk 2019
Dagplejerepræsentant (Stedfortræder) Marianne Pedersen   2019
Pædagogrepræsentant Line Blinkilde ibli@lejre.dk 2019
Sekretær for bestyrelsen Sonja Dreesen sodr@lejre.dk  

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk