Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 6 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen. Derudover er der 2 repræsentanter valgt af og blandt medarbejdere i dagplejen, samt 1 repræsentant blandt de fastansatte dagpleje pædagoger. Der afholdes normalt et forældremøde om året, som finder sted i efteråret, hvor der samtidig foretaget valg til forældrebestyrelsen. Der vil normalt være engageret en ekstern foredragsholder til mødet.

 

Forældrebestyrelsen 2018

Forældrerepræsentanter:
• Formand: Camilla Hudson, tlf.: 25 26 34 48 mail: csm0987@gmail.com (valgt 2019)
• Næstformand: Malan Vígdá tlf.:31 38 77 54 mail: malan_h@hotmail.com (valgt 2019)   
• Bettina Kikkenborg tlf.: 53 27 35 17 mail: bettinakikkenborg@gmail.com (valgt 2019)
• Julie Grube Knudsen tlf.: 21 14 48 33 mail: julienielsen1989@gmail.com (valgt 2017)
• Line Marker tlf.: 31 57 09 90 mail: linemarker1990@gmail.com (valgt 2019)
• Mette Jørgensen tlf.: 28 57 88 25 mail: mettejoergensen.92@gmail.com (valgt 2019)

Stedfortrædere

Dagplejerepræsentanter:
• Karin Thiemer Johansen, Tlf.: 3084 4342 mail: ktjo@lejre.dk (valgt i 2018) 
• Helle Larsen, Tlf.:21 4612 39 mail: helf@lejre.dk (valgt 2017)

Stedfortrædere:
1. Marianne Pedersen, Tlf.: 46409211 mail: mapj@lejre.dk (valgt 2018)

Pædagogrepræsentant:
• Line Blinkilde, Tlf.: 4646 4433 mail: lbli@lejre.dk (valgt i 2018) 

 

Links til undersider