Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 6 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen. Derudover er der 2 repræsentanter valgt af og blandt medarbejdere i dagplejen, samt 1 repræsentant blandt de fastansatte dagpleje pædagoger. Der afholdes normalt et forældremøde om året, som finder sted i efteråret, hvor der samtidig foretaget valg til forældrebestyrelsen. Der vil normalt være engageret en ekstern foredragsholder til mødet.

 

Forældrebestyrelsen 2018

Forældrerepræsentanter:
• Formand: Charlotte Ingrid Aalborg,Tlf.:28 80 25 99
  mail: charlottebien@gmail.com (valgt 2016)
• Næstformand: Line Hagemann Sørensen, Tlf.: 22 90 94 22
   mail: linehagemann@gmail.com (valgt 2017)
• Martina Ezcurdia Koch, Tlf.: 27 57 04 44
   mail: martina.e.k@gmail.com (valgt 2017)
• Nicolai Fenst, Tlf.: 22 90 07 77
  mail: nick@limited-edition.se (valgt 2017)
• Louise Melholt Lytjohan, Tlf.:40 18 46 81
   mail: louiselytjohan@hotmail.com (valgt i 2016)
• Julie Qvistgaard, Tlf.: 61 76 28 53
   mail: julie_qvist@yahoo.com (valgt i 2016)
• Tina Fornitz-Nielsen Tlf.:29 93 42 79
   mail: fornitz2016@gmail.com (valgt 2017)
• Julie Grube Knudsen Tlf.: 21 14 48 33
  mail: julienielsen1989@gmail.com (valgt 2017)

Stedfortrædere
• Mette Krupa Mather Tlf.: 21 81 53 37
   mail: mette_mather@hotmail.com (valgt 2017)

Dagplejerepræsentanter:
• Karin Thiemer Johansen, Tlf.: 3084 4342 
  mail: ktjo@lejre.dk (valgt i 2016) 
• Helle Larsen, Tlf.:21 4612 39
  mail: helf@lejre.dk (valgt 2017)

Stedfortrædere:
1. Marianne Pedersen, Tlf.: 46409211
    mail: mapj@lejre.dk (valgt 2017)

Pædagogrepræsentant:
• Line Blinkilde, Tlf.: 4646 4433
   mail: lbli@lejre.dk (valgt i 2016) 

Stedfortræder:
1. Bente Brøndsted, Tlf. 4646 4436
    mail: brob@lejre.dk (valgt i 2016)

Links til undersider