Hvornår får jeg besked? Hvordan foregår den første kontakt til min dagplejer

Du får besked, så hurtigt som muligt, ca 2 mdr. før men senest en måned før dit barn skal begynde i dagpleje. Du vil modtage et brev i din E-boks fra den digitale pladsanvisning.

Umiddelbart efter at du har modtaget et skriftligt tilbud om en dagplejeplads til dit barn, bliver du kontaktet af en dagplejepædagog, der vil lave en aftale med dig om et formelt præsentationsbesøg.

Forbesøg

Inden det aftalte præsentationsbesøg er du velkommen til at besøge dagplejeren. Du skal blot ringe til dagplejekontoret, så giver vi dig tlf. nr til dagplejeren og derefter kan I selv aftale en dag, hvor du kan besøge dagplejeren og se dagplejehjemmet. Dette møde, kalder vi et forbesøg. Her vil dagplejeren fortælle lidt om sig selv og sin hverdag med børnene, og du vil kunne opleve den børnegruppe, som dit barn vil blive en del af.

Præsentationsbesøget hos din dagplejer.

Det aftalte præsentations besøg foregår hos dagplejeren. Den dagplejepædagog der er tilknyttet dagplejeren deltager også, sammen med jer forældre. På præsentationsbesøget vil vi gerne høre om dit barn, barnets første tid, vaner mm.. 
På præsentationsbesøget fortæller dagplejeren om sig selv, og dagplejepædagogen orienterer om pædagogikken i dagplejen, den ugentlige legestue, gæsteplejen, mad og måltidspolitik og om hverdagen generelt i dagplejen.  Vi taler også om den første tid i dagplejen (indkøringen), sovevaner, spisevaner og lign. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk