Hvorfor skal jeg vælge dagpleje?

Du skal vælge Dagplejen,

  • fordi den giver dit barn tryghed, rummelighed, tid, nærvær, omsorg og læring. Og det foregår i et lille og overskueligt hjemligt miljø, hvor hver dagplejer højst har 4 faste børn i pasning
  • fordi dagplejen arbejder ud fra værdier, der sætter dit barns udvikling og trivsel i fokus.
  • fordi dagplejen arbejder ud fra en anerkendende tilgang.
  • fordi dagplejen har stort fokus på samarbejdet med dig som forælder, og samarbejdet sker i en åben, direkte og ærlig dialog.
  • fordi det er den samme voksne der tager sig af dit barn hele dagen.
  • fordi vi har fokus på nye pædagogiske vinkler og er opmærksomme på at udvikle og efteruddanne dagplejen.

 

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk