Børn med særlige behov

Hvis mit barn har særlige behov?

I dagplejen har vi særlig viden og erfaring at trække på

  • I forhold til børns motorik
  • I forhold til for tidligt fødte børn
  • I forhold til samspillet mellem barn og voksen
  • I forhold til allergi

For tidligt fødte børn.

Er dit barn født for tidligt (præmatur) anbefaler mange fagpersoner, at det starter sin "dagtilbudskarriere" i Dagplejen. Det lille miljø, som vi kan tilbyde dit barn i Dagplejen, er specielt godt for de for tidligt fødte børn, idet mange af dem har brug for at blive skærmet for mange sanseindtryk og trives bedst ved at "få livet præsenteret i små bidder".

Hvis dit barn er for tidligt født, tager vi hensyn til dette. Det kan være, at vi lader barnet tælle for 2 pladser i den første tid i dagplejen, for at give barnet ro.

Dagplejen tilknytter en fast dagplejepædagog til dit barn, således at din familie oplever en gennemgående person fra start til slut i dagplejeforløbet. Dagplejepædagogen kommer evt. hjem på besøg hos jer, sammen med sundhedsplejersken, inden start i dagplejen.

Er dit barn  født for tidligt, er det vigtigt at du husker at skrive det på, når du søger optagelse i dagplejen/dagtilbud, så vi evt har mulighed for at tage hensyn til det.

Allergi.

Dagplejen tilbyder relevant dagpleje til børn med særligt behov. Hvis dit barn er allergisk overfor dyr el. lign., er det vigtigt at du gør opmærksom på det, når du skriver dit barn op til dagtilbud.

Hvis det er en hel madgruppe fx. mælkeprodukter eller gluten, som barnet er allergisk overfor. Skal det siges på præsentations mødet og skrives i opskrivningen til dagplejen. Så dagplejerne kan tage de nødvendige forbehold. 

I øvrigt henviser vi til www.en-god-start.dk for yderligere information om allergi og for tidligt fødte børn i Dagplejen

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk