Dagplejernes uddannelse

Hvordan er dagplejerne uddannet?

Alle nye dagplejere gennemgår et 2 ugers praktikforløb hos en anden dagplejer, og senere et 3 ugers grundkursus med vægt på børns behov og trivsel og på det pædagogiske arbejde.

Alle dagplejegrupper er uddannet i at arbejde efter pædagogiske læreplaner.

Dagplejerne deltager løbende i pædagogiske opfølgningskurser.

Alle dagplejere gennemgår obligatorisk førstehjælpskursus hvori elementær brandslukning er inkluderet, og dette bliver genopfrisket hvert andet år.

En dag om året afholder dagplejen pædagogiske dag, hvor alle dagplejere er samlet omkring relevante emner. 

Denne dag er lukkedag for hele dagplejen, og falder på den tredje mandag i september.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk