Pædagogisk tilsyn

Hvordan er det pædagogiske tilsyn?

Til hver legestuegruppe er tilknyttet en fast dagplejepædagog. Pædagogen fører tilsyn hos dagplejeren i dagplejehjemmet ca. hver 6. uge og ca. 1 gang om måneden i legestuen. Der forkommer mindst et uanmeldt tilsyn om året. 

Dagplejerne henter råd og vejledning hos pædagogen til brug for deres daglige arbejde med børnene. Pædagogerne arbejder på tværs af deres områder, hvis en dagplejer har brug for motorikvejledning eller et marte meo forløb.

Pædagogen er med til at følge det enkelte barns udvikling og vil, hvis der er behov for det, kontakte forældrene omkring barnets trivsel og udvikling.

Der udarbejdes trivsel- og udviklings skema på alle børn, når de er 1½ år - 2 år og 2½ til 3 år. Disse skemaer udarbejdes når pædagogen er på tilsyn hos dagplejeren og jeres dagplejer vil efterfølgende vise jer skemaerne. Hvis der skal arbejdes med et bestemt område, fx sprog, motorik eller sociale kompetenser, taler pædagog og dagplejer om hvordan dagplejeren kan fokusere sit arbejde med barnet.

Dagplejepædagogen har en tæt kontakt til kommunens sundhedspleje, PPR og terapeuter, hvor der hentes råd og vejledning.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk